Методична скарбничка

Науково- методична проблема

 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та хімії з  використанням інтерактивних технологій

Актуальність даної теми обумовлена необхідністю удосконалення та підвищення пізнавальної діяльності учнів. Необхідно навчити дитину критично мислити, вирішувати складні проблеми шляхом аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати і враховувати альтернативні думки, приймати виважені рішення, дискутувати, спілкуватися з іншими людьми .
Об'єктом  дослідження є інтерактивні форми і методи навчання біології та хімії  у цілісному педагогічному процесі.
        Предметом дослідження - процес використання інтерактивних методик при викладанні біології та хімії.
     Гіпотеза дослідження сформована відповідно до об’єкту і предмету дослідження - розвиток учнів буде здійснюватися більш ефективно з використанням інтерактивного методу навчання, якщо:
- Педагог буде розуміти значимість їх використання, володіти технологією включення інтерактивних  методів навчання в педагогічний процес і забезпечувати керівництво ними.
Завдання дослідження:
- Проаналізувати теорію і методику  використання інтерактивних форм  в урочній і позаурочній системі навчання;                          
- Визначити умови підвищення ефективності розвитку учнів за допомогою використання сучасних інтерактивних методик;
- Показати практичне застосування  технології інтерактивного навчання;
Інтерактивне навчання – це така форма пізнавальної діяльності, яка створює комфортні умови для навчання учня. Учень відчуває свою необхідність, розвиває свої здібності і таланти, набуває впевненості, може розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмету, виробляє навички спільної роботи в групі, колективі, формує комунікативні компетентності.
Суть інтерактивного навчання: полягає в тому, що навчальний процес відбувається за постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці).

Інтерактивні вправи для перевірки знань з хімії для учнів 

Перевірте, чи знаєте ви позначення хімічних елементів?!
http://LearningApps.org/view1665480
http://LearningApps.org/view1157687
http://LearningApps.org/view1252853
http://LearningApps.org/view1952030
http://LearningApps.org/view49999
http://LearningApps.org/view1268120

Чи знаєте ви назву хімічного посуду, правила безпеки у кабінеті хімії? Давайте перевіримо!
http://LearningApps.org/1253400
http://learningapps.org/67596
http://LearningApps.org/1704291


Чи можете ви відрізнити чисті речовини від сумішей? Зараз спробуємо!
http://LearningApps.org/1666080
http://LearningApps.org/1123232
http://LearningApps.org/1139271
http://LearningApps.org/1249202


А як ви знаєте основні поняття хімії? Перевіримо?
http://learningapps.org/78741
http://LearningApps.org/1251206


Чим відрізняються прості речовини від складних? Давайте перевіримо ваші знання!
http://LearningApps.org/1175634
http://LearningApps.org/1665537
http://LearningApps.org/1666512


Чи можеш ти метали відрізнити від неметалів? Спробуй!
http://LearningApps.org/1268300


Як відрізнити хімічні явища від фізичних. Спробуйте це зробити самостійно.
http://LearningApps.org/1250777
http://learningapps.org/110699
http://LearningApps.org/1460060


Як потрібно досліджувати фізичні властивості речовин? Спробуємо це зробити самотужки!
http://LearningApps.org/1666113
http://LearningApps.org/1665830


Тема: Класифікація неорганічних сполук
http://LearningApps.org/view1220308
http://LearningApps.org/view1261255
http://LearningApps.org/view1262649
http://LearningApps.org/view1202947
http://LearningApps.org/view1506185
http://LearningApps.org/view1261241

Тема: класифікація оксидів
http://LearningApps.org/1460183

Тема: Властивості основних класів неорганічних сполук
http://LearningApps.org/1261306
http://LearningApps.org/1264840

Тема: Кислоти. Назви, властивості
http://LearningApps.org/1463965

Підсумкова вікторина
http://LearningApps.org/1475554

Тема: Періодична система хімічних елементів
http://LearningApps.org/1264041
http://LearningApps.org/1263846

Тема: Електронна конфігурація атома

Інтерактивні завдання учням з біології

Біологія - наука цікава та захоплюча. Наскільки ви уважні на уроці, чи сумлінно виконуєте домашнє завдання та розумієте матеріал, який розповідає вчитель?! Це легко перевірити. Перевірте рівень своїх знань з даного предмету за допомогою наступних інтерактивних вправ. І вам стане зрозуміло, що ви знаєте досконало, а що слід і повторити. Бажаю успіхів!
Тема: Клітина - одиниця живого.  Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп
http://LearningApps.org/view1702517 
Тема: Будова рослинної та тваринної клітини
http://LearningApps.org/view1135497
http://LearningApps.org/view1692593
http://LearningApps.org/view1856718
http://LearningApps.org/view1692573
Тема: Амеба,   інфузорія - одноклітинні твариноподібні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). 
ТемаЕвглена зелена. Хламідомонада, хлорела – одноклітинні водорості (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)
http://LearningApps.org/view2034881
http://LearningApps.org/view2035909
Тема: Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій
http://LearningApps.org/view1523886
http://LearningApps.org/view1523797
Тема: органи рослини
http://LearningApps.org/view1367129
http://LearningApps.org/view1089774
Тема: Тканини рослин
http://LearningApps.org/view417779Немає коментарів:

Дописати коментар