Екологія


п\п
Зміст уроків
Примітки
І СЕМЕСТР
Тема 1.  Екологія як наука про довкілля
1
Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля.
2
Структура сучасної екології та її місце в системі наук.
Тема 2.   Природа і людина: системний підхід
3
Біосфера, основні положення вчення В.І.Вернадського про біосферу.
4
Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі.
Практична робота: „Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи”
Тема 3.  Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
5
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Категорія „забруднення”.  
6
Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.
Практична робота: „Порівняння обсягів і структури забруднення міст України”
Тема 4.  Проблема деградації природних компонентів
7
Поняття „деградація природи”. Основні причини деградації природних компонентів.
8
Поняття стійкого „консервативного” і нестійкого „прогресивного” компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів.
Практична робота: „Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву”
Тематична
Залік №1
І семестр
ІІ СЕМЕСТР
Тема 5.  Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії
9
Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор.
10
Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю.
Практична робота: „Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю”.
Тема 6.  Проблема збалансованого природокористування
11
Категорія „збалансований розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування.
12
Поняття „невиснажливого природокористування”. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.
Практична робота: „Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»
Тема 7.   Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть
13
Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.
14
Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.
Практична робота: „Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України”
Тема 8.   Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території
15
Категорія „оптимізація”. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території.
16
Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь.
Практична робота: Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками”
Тематична
Залік № 2
17
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.
ІІ семестр
Річна


Немає коментарів:

Опублікувати коментар