12 січ. 2017 р.

Відкрита година спілкування на тему «Толерантність – це..?Обговоримо»
Мета:
·       допомогти учням з'ясувати сутність поняття «толерантність»;
·   \вчити учні ввиявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей;
·        визначати значення толерантності в житті людей та в суспільстві;
·        розвивати вміння висловлювати власну думку; 
·        засвоювати навички толерантної  по­ведінки;
·        виховувати  терпиме ставлення до інших.

Обладнання: Медіапрезентація, роздатковий матеріал, макет « Квітка толерантності», відеоролики.
Хід години спілкування:
Епіграф.
Тепер,коли ми навчилися
літати по повітрю,як птахи,
плавати під водою,як риби,
нам не вистачає тільки одного:
навчитися жити на землі,як люди.
Бернард Шоу.
І . Організаційний момент
ІІ. Основна частина
Доброго дня всім! Сьогодні наша розмова присвячена толерантності. Мета нашої години спілкування є такою.
Людське життя... неповторне і звичне, радісне,сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин.
Людина  найвища цінність на Землі, творець усіх земних благ.
 (Учень читає вірш В.Симоненка «Ти знаєш, що ти - людина»).
Учень.
Ти знаєш, що ти - людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя - єдина,
Очі твої   одні.
Більше тебе не буде
Завтра на цій Землі.
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди
- Добрі, ласкаві і злі.
Сьогодні усе для тебе –
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба -
Гляди ж, не проспи!
Бо ти на землі - людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя - єдина,
Мука твоя - єдина,
Очі твої   одні.
Скажіть, про кого цей вірш? (Про людину, про кожного з нас).
Давайте пограємо в гру, яку я назвала Витинанка.
Гра «Витинанка»
Умова: всівказівкивиконуютьсявідразу, без додатковихпояснень. Учнямпропонуєтьсядотримуватисьоднаковихінструкцій, працюючи з однаковимиаркушамипаперу.
Візьміть однакові аркуші паперу. Потім усі одночасно виконайте наступні  дії:
1. Складіть аркуш навпіл.
2. Відірвіть верхній правий кут.
3. Знову складіть навпіл.
4. Відірвіть правий верхній кут.
5. Знову складіть.
6. Знову відірвіть верхній правий кут.
7. Складіть аркуш надвоє.
8. Якщо можна, відірвіть правий кут.
9. Розгорніть аркуш і покажіть іншим.
«Чомуотриманівитинанкивідрізняються, усі ж виконувалиоднаковіінструкції?».
Вчитель.Витинанки, отримані в результатівправи, вийшлирізними, бовсі ми різні. Кожневимовлене слово по-різномусприймається і пробуджує в нас різноманітніемоції й реакції. Від того, щовитинанкинеоднакові, загальна картина лишевиграє - вона стаєрізноманітнішою. Так само різняться люди - зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік, фігуратощо) і внутрішнімсвітом (характер, світогляд, віра, політичні погляди, культура, освітатощо). Доброта, ввічливість, людяність, як і іншіякості, більшечименшепритаманнікожнійлюдині. Відмінності, щоіснуютьміж людьми, є предметом особистісногозбагачення кожного з нас.
Відеоролик № 1
«Усі люди мають недоліки хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості»
«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», - сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей.
Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш зачіску, думаєш, що скажуть твої друзі, чи не вважатимуть вони тебе відсталим або «занадто» крутим. Попри все людські стосунки нерідко спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми.
Вчитель. Дуже часто ми чуємо по відношенню до себе: толерантна або не толерантна людина. Що ж означає слово толерантність?
Поняття «толерантність» у різних мовах має різні відтінки. Я познайомлю вас лише з деякими.
-          В англійській мові – це готовність і здатність без протесту сприймати особистість або подію.
-         У французькій – повага свободи іншого, його способи думки, поведінки, політичних і релігійних поглядів.
-         У китайській – уміння дозволяти, допускати, проявляти терпимість до інших.
-         В арабській – прощення, поблажливість, схильність до інших.
-         У перській – терпіння, витривалість, готовність до примирення.
-         толерантність, терпимість (укр.) - уміннятерпіти (витримувати, виносити, миритися з чим-небудь), прийматиабовизнаватиіснування кого-небудь, примиряти, приводити у відповідність з самим собою по відношенню до кого-небудь (чому-небудь), бути поблажливимдо чого-небудь (кого-небудь).
Вчитель. У різнихкраїнахвизначеннярізні.
Отже, що таке толерантність?
Вчитель.Набираєобертитретєтисячоліття. Прогресневблаганнорухається вперед.Технікаприйшла на службу людині.Здавалося б, життяповинне стати розмірене, спокійніше. Але ми все частіше і частішечуємо слова: біженець, жертва насильства.У сьогоднішньому суспільстві відбувається активне зростання екстремізму, агресивності, розширення зон конфліктів. Люди перестають бути терпимими!
16 листопада жителібагатьохкраїнсвітувідзначаютьМіжнародний деньтолерантностіабо День терпимості.Це свято булозасноване в 1996 році за рішеннямГенеральноїАсамблеї ООН. Його мета полягаєвтому, щобзменшити по всійпланетівипадкипроявунасильства та екстремізму.
Поняття «толерантність» дужешироке. (тест)

Як же вітають люди одного в різних країнах. Деякі учні проводили дослідження. Давайте зараз дамо їм слово. Вони поділяться своїми результатами.
 «Давайте привітаємо один одного»
-    скласти руки (як в «молитві») на рівні грудей і вклонитися (Японія);
-  потиснути один одному руки, стоячи на великійвідстані один від одного (Великобританія);
-    міцнопотиснути один одному руки(
Україна);
-    показатиязик (Тибет);
-    дужеміцнопотиснути один одному руки, стоячи близько один до одного
(Німеччина).
-    потертися носами (НоваЗеландія);

Вчитель.Чи може одна релігіязаважатиінший? У кожноїрелігії є своїособливості, але важливовикористовуватиморальніцінностікожної з них, не протиставлятиїх, а вивчати. Ми живемов одному великому будинку - Україна. У нашійкраїнідружатьміж собою люди різнихрелігійнихпоглядівта національностей.
Вправа «Аукціонзнань»
-    Хто є основоположником християнськоїрелігії? (Ісус Христос).
-    Назвітьсвященну книгу православних. (Біблія).
-    Назвіть морально-етичнінормиправослав’я? (Заповіді).
-    Хто є основоположником мусульманськоїрелігії? (Мухаммед).
-    Назвітьсвященну книгу мусульман. (Коран).
Цірелігіїзакликають людей бути добрими, толерантними, поважати одинодного.
Вчитель.Німецькийхудожник Хельмут Лангер створивемблемуТолерантності.На кожнійпелюстціозначеннятолерантності: співчуття, милосердя, мудрість, терпимість, доброзичливість.
В центріквітки - толерантність.
Бути толерантним - означає бути уважним до інших і звертати увагу на те, що нас зближує.Усі - ми різні, усі ми - рівні!
Бути толерантною людиною — значить поважати людей. Наскільки ми поважаємо ту чи іншу людину, свідчить наше вміння ввічливо спілкуватися.
Аякі ж  слова потрібно використовувати, щоб із нами було приємно спілкуватися? (Ввічливі слова.) Зараз перевіримо, чи знаєте ви їх.На дошці заздалегідь записані слова ввічливої людини, але букви в них переставлені місцями:
· добрий день — йдбрионьед;
· добрий ранок — окранбодийр;
· добрийвечір — ірчевборийд;
· дякую — куюдя;
· будь ласка — дубьсакал;
· пробачте — ропчебат;
· до побачення — няопчебан од.
Вчитель.Останнім часом спостерігаєтьсякатастрофічнезростання формасоціальноїповедінки. У одних ситуаціяхлюдинадіє правильно і проявляєсвоїхорошіякості, але інодібуває і навпаки.
Відеоролік.  «Терпимевідношення до людей»
Вчитель.Хто вчинив благородно? А як биви вчинили?
Зробивши добро, людина сама стаєкраща, чистіша, світліша. Якщо ми будемоуважні до будь-якої людини, з якоювступаємо у взаємодію, будь-товипадковийсупутник, бродяга або друг, - це і буде проявдоброти.
Вчитель.   Притча про аксакала
Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, що усі сини й невістки, дочки й зяті жили разом у мирі й злагоді». Не може вже говорити старий - подають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі - там 100 разів було написане одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написане слово - ТЕРПИМІСТЬ!
Це і є основою для кожної гарної сім ї,та для світу в цілому!
Вчитель. Вправа «Асоціативний кущ»
Давайте спробуємо на кожну літеру слова толерантність назвати рису характеру, притаманну толерантній людині
 Т - терплячий, товариський, тактовний.
О - обережний, об'єктивний, оригінальний, особливий.
Л - лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні.
Е - енергійний, елегантний, ефективний.
Р - рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний.
А - активний, акуратний, авторитетний.
Н - надійний, найдорожчий.
Т - терплячий.
Н - необхідний людям, ніжний, незалежний.
І - інтелігентний, ідеальний, ідейний.
С - співпереживаючий, співчуваючий, сприймаючий свободу думок і дій іншого, страждаючий.
Т ь - тактовний, товариський.
Тож виходить ми з вами є толерантними людьми,залишилося лише тільки дотримуватися цього протягом кожного дня.
Дуже важливо в колективі дотримуватись 4 правила толерантного спілкування:
ü Бути завжди уважним;
ü Бути терпимим в спорі і аргументувати свою думку;
ü Бути гуманним і милосердним;
ü Не ображати співбесідника.
Давайте разом з вами подумаємо для чого потрібно працювати над тим, щоб бути толерантним.
Якщо кожна група нашого училища буде складатися лише з толерантних учнів, що з цього випливає? Отже, толерантним буде наше училище відповідно якщо кожне училище, школа, підприємство буде толерантним, то все наше місто буде складатися лише з толерантних людей. Якщо ж весь світ буде толерантним, то відповідно не буде війни, люди навчаться домовлятися один з одним.
І хотілося б, щоб в нашій країні завжди панували доброта, повага взаєморозуміння і не було сварок та зневаги.
На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу.Тест «Чи толерантна я людина?»
(Вибери ту відповідь, яку ти вважаєш вірною)
1. Для того, щоб не було війни.
а) нічого не можливо зробити, тому що війни будуть завжди
б) треба зрозуміти, з якої причини вони відбуваються
2. В школі розповідають про героїв, які проявили толерантність.
а) тобі це не цікаво
б) ти бажаєш більше дізнатись про них
3. Ти протистоїш насильству.
а) насильством
б) приєднуєшся до інших людей, щоб сказати «Ні»
4. Тебе зрадив товариш.
а) ти йому помстишся
б) ти будеш намагатися налагодити з ним відносини
5. Коли говорять про дітей, що постраждали від війни.
а) ти почув і забув
б) співчуваєш і хотів би чимось допомогти
6. Ти не згоден з кимсь.
а) ти не даси йому договорити
б) ти його дослухаєш
7. На уроці ти вже відповідав
а) ти хочеш відповідати ще
б) ти даси змогу відповідати іншим
8. Тобі пропонують листуватися з іноземцями
а) тобі це не цікаво, ти не хочеш ділитися з ними своїми мріями, своїми думками
б) тобі цікаво з ними листуватися, пізнавати про їх життя, їх мрії, ділитися своїми мріями
Якщо в тебе майже одні «б».
Ти проявляєш високу толерантність. Ти в майбутньому будеш громадянином мира, відповідальним, активним провідником миру у всьому світі. Розкажи друзям, як тобі це вдається.
Якщо в тебе від 3 до 7 «б».
Ти не дуже толерантний. Ти намагаєшся завжди нав'язати свої ідеї. Але ти допитливий, в тебе добра уява. Використовуй ці якості для боротьби з нетерпимістю.
Якщо в тебе менше ніж 3 «б».

Ти зовсім не толерантний. Якби ти був більшим оптимістом і тобі би подобалось вести дискусії, ти би став більш щасливим. Намагайся прикладати для цього більше зусиль.

Немає коментарів:

Дописати коментар